TECHNOLOGIE

Campussen in Brabant

Metalot in
Cranendonk

Brabant heeft zéér veel innovatieve bedrijven. De provincie vindt dat belangrijk. Om die innovatie te ondersteunen, is het zaak om bedrijven te laten samenwerken. En ze dus bijvoorbeeld samen te brengen. Op campussen of in clusters. Zo krijg je toplocaties, topbedrijven en topsectoren. Brabant Magazine zet dit jaar elke editie een campus in de schijnwerpers. Deze keer: Metalot in Cranendonck.

Lees meer

Jonge campus

De campus in Cranendonck met de naam Metalot is nog maar jong: in januari 2017 officieel opgericht door de gemeente Cranendonck, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), universitair kenniscentrum Telos, zinkproducent Nyrstar en de provincie Noord-Brabant. De plannen bestonden al langer onder de naam Duurzaam Industriepark Cranendonk.

‘Onze winst zit ‘m vooral in het nog meer
milieubewust en efficiënt opereren.’

Steef Steeneken, vestigingsdirecteur van Nyrstar Budel

Architectonisch volmaakt

Metalot is nu in de ontwikkelfase. In maart is de 1e groep van ongeveer 10 studenten gestationeerd en daarmee is de eerste prille campusontwikkeling zichtbaar.

De bedoeling is dat ondernemers, onderwijs, overheid, onderzoekers en studenten straks revolutionaire ontwikkelingen versnellen. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe ideeën te koppelen aan nieuwe technieken en daarbij duurzaamheid en hergebruik voorrang te geven. Zo ontstaat de circulaire economie van morgen nu al op Metalot.

Vergroening en verduurzaming
Verder wordt ook gewerkt aan vergroening en verduurzaming van Metalot zelf.

Want ondanks dat het terrein is bedoeld voor zware industrie, zijn mens en natuur belangrijk.

Investering
Daarom wordt € 2,7 miljoen geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Metalot is overigens de naam voor het geheel, bestaande uit onder meer de site zelf (eerder het Duurzaam Industriepark Cranendonk), uit een onderdeel Nature en uit Metaluon, het experience centre, vergelijkbaar met het vroegere Evoluon in Eindhoven.

‘Company town’

Metalot staat in het dorp Budel-Dorplein. Dor is de achternaam van 2 Waalse broers die in 1893 de zinkfabriek in Budel (nu Cranendonck) hebben gesticht. En zoals dat toen ging: er werd niet alleen een fabriek gebouwd, maar er kwamen ook huizen, een school, een kerk en een soort klooster voor vrijgezelle arbeiders, winkels, een wasserij en natuurlijk een café. Zo ontstond er een ‘company town’, zoals we dat kennen van Bata Dorp in Best en Philips Dorp in Eindhoven.

Metalot staat op een van de oudste industriële locaties van Brabant.

Versterking van innovatie

Zinkproducent Nyrstar heeft in de loop der jaren verschillende namen en eigenaren gehad (KZM, Budelco, BudelZink, om er een paar te noemen).

De huidige eigenaar is het Zwitserse concern Nyrstar. In Budel-Dorplein werken er ongeveer 450 mensen bij Nyrstar. Het bedrijf staat op een van de oudste industriële locaties van Brabant.

De provincie vindt het belangrijk deze originele locatie te behouden en samen met de andere initiatiefnemers nieuw leven in te blazen. Metalot wordt zo een plek voor versterking van innovatie in de circulaire economie rondom energie en metalen. Het zink dat bij Nyrstar wordt geproduceerd, wordt gebruikt als bescherming tegen roest, voor dakgoten en regenpijpen, in batterijen en in sanitaire onderdelen.

Milieubewust en efficiënt

Steef Steeneken is waarnemend vestigingsdirecteur van Nyrstar Budel. “Metalot is als bakermat voor duurzame energie en metalen vooral bepalend voor hoe we onze zink op langere termijn willen produceren”, zegt hij.

“Ik zie Nyrstar de komende 5 jaar steunen op Metalot’s research center rond vraagstukken als energieopslag en het inzetten van restwarmte in onze productieprocessen. Metalot is ook een partner in ons streven om metalen levenslang te hergebruiken, nadat we ze maximaal uit onze grondstoffen hebben geput. Onze winst zit ‘m dus vooral in het nog meer milieubewust en efficiënt opereren.”

Circulaire economie
Zinkproducent Nyrstar heeft in de loop der jaren verschillende namen en eigenaren gehad (KZM, Budelco, BudelZink, om er een paar te noemen).

De huidige eigenaar is het Zwitserse concern Nyrstar. In Budel-Dorplein werken er ongeveer 450 mensen bij Nyrstar. Het bedrijf staat op een van de oudste industriële locaties van Brabant.

De provincie vindt het belangrijk deze originele locatie te behouden en samen met de andere initiatiefnemers nieuw leven in te blazen. Metalot wordt zo een plek voor versterking van innovatie in de circulaire economie rondom energie en metalen. Het zink dat bij Nyrstar wordt geproduceerd, wordt gebruikt als bescherming tegen roest, voor dakgoten en regenpijpen, in batterijen en in sanitaire onderdelen.

‘Een cassette met zinkpoeder in je auto klikken en rijden maar.’

Prof. dr. Philip de Goey
Duurzame
energiebronnen

Prof. dr. Philip de Goey, bestuursvoorzitter van het innovatiecentrum Metalot3C op Metalot, wil de campus leidend laten worden in de volledige overschakeling op duurzame energiebronnen en circulair gebruik van metalen. “Het belangrijkste onderzoek dat we doen is het gebruik van metalen voor energieopslag (metal fuels, red.). Daarmee kun je energie opwekken in allerlei toepassingen via verbranding van metaalpoeders”.

Revolutionair

“Een concreet voorbeeld is het gebruik van zinkpoeder als brandstof voor voertuigen. Een cassette met zinkpoeder in je auto klikken en rijden maar.”

Revolutionair is volgens De Goey ook de inzet van bepaalde, zeer efficiënte elektrolyse-systemen. “Onder invloed van elektrische stroom worden samengestelde stoffen ontleed tot enkelvoudige stoffen. Maar we werken ook aan innovaties om recycling van metalen mogelijk te maken en om onbenutte metaalstromen te benutten.”

Colofon

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Brabant Magazine is gratis. Nog geen abonnee? Meld u hier aan.

U kunt zich hier afmelden.

Meld aan