RECREATIE

Zomerse zorg zwemwater

Zwemmende badgasten en poepende ganzen

Het is zomer en dus wint het warme weer terrein. In de overdekte zwembaden is het rustig, terwijl het natuurzwemwater (de buitenbaden) wordt overspoeld met badgasten. Die worden op hun beurt met gemengde gevoelens gadegeslagen door gasten die daar al eerder waren: de ganzen. Beiden zitten in elkaars vaarwater.

Lees meer

Bert Jansen | Toezichthouder zwemwaterbeheer

Verkoeling in de recreatieplas

Het is redelijk druk bij de Asterdplas in Breda. Zwemmend of pootje badend zoeken Bredanaars verkoeling in de recreatieplas. Een paar luchtbedden drijven in het dobberende water. Op het strandje bouwen kinderen zandkastelen, gadegeslagen door hun ouders die de schaduw van de parasol verkiezen boven de zon.

Bart Jansen tuurt over het water. Als toezichthouder zwemwaterbeheer bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert hij de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne van de binnen- en buitenbaden en natuurzwemwaterlocaties in Brabant.

‘Noord-Brabant is een van de provincies met het beste zwemwater.’

Bron: Onderzoek van het Europees Milieuagentschap
Poepende ganzen

Vorig jaar nog was de Asterdplas een van de slechtste natuurzwemwaterlocaties van Brabant; de waterkwaliteit was onvoldoende waardoor er een negatief zwemadvies gold.

“De ganzen hier poepen nog veel meer dan de honden die worden uitgelaten”, vertelt Jansen. “Daarmee vervuilen ze strand en water en daar zijn de gasten weer niet blij mee. De ganzen worden op hun beurt gestoord in hun luxe habitat. Botsende belangen dus. Toen er vorig jaar niet meer gezwommen kon worden, kwam de omgeving meteen in actie met vrijwilligers. Er werd ook druk gezet richting de gemeente. Nu is de plas schoner en de omgeving veilig om te recreëren.”

De ganzen hier poepen nog veel meer dan de honden die worden uitgelaten.

Bart Jansen | toezichthouder zwemwaterbeheer

Toezichthouders zwemwater

Francis Baas en Bart Jansen, ODZOB

Zomerse hittestress

De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om de waterkwaliteit en de veiligheid in natuurzwemwater. Brabant telt in totaal 72 plassen met 92 locaties en 380 chloorzwembaden met 1.021 basins. Met de natuurzwemwaterlocaties erbij gaat het om 472 inrichtingen die vallen onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).
De controleurs zien toe op waterkwaliteit (hygiëne), veiligheid, geven zwemadvies en vaardigen in het uiterste geval een zwemverbod uit.

“Ieder jaar wordt natuurzwemwater formeel aangewezen. Een niet aangewezen recreatieplas is dus geen zwemplas”, legt Jansen uit.

Verkoeling
“In de zomerperiode is er soms sprake van hittestress. Mensen zoeken verkoeling en eigenlijk maakt het ze dan niet veel uit of het veilig is of niet.”

Zwemmersjeuk, blauwalg en ratten

Het waterschap controleert de waterkwaliteit om de twee weken. De omgevingsdienst toetst die resultaten en gaat waar nodig over tot actie. Jansen: “We meten op E-coli (darmbacterie, red.) en op – simpel gezegd – poep (intestinale enterococcen, red.). In Brabant hebben we veel last van zwemmersjeuk, een allergische reactie met huiduitslag, en ook van blauwalg door fosfaten en ganzenpoep. Ter bestrijding doen we proeven met waterstofperoxide en met een kleisubstantie. Ook ratten zijn toenemende ziekteverspreiders. Via de urine zorgen ze voor de ziekte van Weil, die zelfs levensbedreigend kan zijn.”

Het gaat in Brabant om 72 plassen en 380 chloorzwembaden.

Toezicht en handhaving

De Omgevingsdienst beperkt zich tot het plaatsen van informatieborden en informeert recreanten via de website. Daarnaast doet de dienst veiligheidsonderzoeken volgens een vast programma van jaarlijks 67 beperkte en 25 uitgebreide onderzoeken. Ook heeft de dienst taken bij het aanmelden van nieuwe zwemlocaties en bij calamiteiten (bijvoorbeeld een blauwalgenplaag). Maar het gaat vooral om toezicht en handhaving.

“Onze belangrijkste taak is om zwemmers te beschermen tegen zaken waar ze geen kijk op hebben”, aldus Jansen.

“Mensen kunnen harstikke ziek worden van het zwemmen, maar ze vertrouwen erop dat het allemaal goed geregeld is en meevalt. Wij zijn ervan overtuigd dat ons werk een goed doel dient. Als mensen dan toch hun eigen plan trekken, zijn de risico’s ook voor hen. Een gewaarschuwd mens…”

Noord-Brabant is een van de provincies met het beste zwemwater.

Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap. Wil jij weten of je bij jou in de buurt zonder zorgen in het water kunt plonzen?

Koploper in verkeerseducatie

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Brabant Magazine is gratis. Nog geen abonnee? Meld u hier aan.

U kunt zich hier afmelden.

Meld aan