CAMPUSSEN SPECIAL

Campussen in Brabant

Green
Chemistry

Brabant telt vele campussen. De Green Chemistry Campus in West-Brabant is in menig opzicht een bijzondere. De bedrijven op de campus onderzoeken hoe afval uit de land- en tuinbouw als grondstof voor de chemische industrie kan dienen. En met succes!

Lees meer

Een toplocatie voor Biobased Economy

De Green Chemistry Campus (GCC) in West-Brabant is in 2011 opgericht. De campus staat op het terrein van chemiebedrijf SABIC in Bergen op Zoom (chemie, research & development) en werkt nauw samen met AFC Prinsenland in het nabijgelegen Dinteloord (agro- en levensmiddelen, dus productie) en industrieterrein Moerdijk (transport en ook productie). De GCC is een toplocatie voor Biobased Economy. En ze zijn hard op weg.

De Green Chemistry Campus richt zich simpel gezegd op producten op basis van land- en tuinbouwafval voor de chemische industrie.

Afval wordt product

De GCC richt zich simpel gezegd op producten op basis van land- en tuinbouwafval voor de chemische industrie (of grondstoffen daarvoor). “Groene chemische bouwstenen”, zoals directeur Petra Koenders het noemt.

Voorbeelden van dat afval? Denk aan afvalhout, bermgras, stro, vetafval en afval uit de papierindustrie. Daarvan kun je uiteindelijk producten maken als een PET-fles, verf, autobanden en hoesjes voor een smartphone.

De fles van Coca-Cola en de wikkel van Mars worden nu al gemaakt van biobased grondstoffen.

“De producten komen terecht in de verpakkingsindustrie, de bouwindustrie, in kleuren en in coatings”, zegt Koenders, sinds juni 2017 directeur van de Green Chemistry Campus.

“Ik zie deze campus als een tijdelijk iets.”

Petra Koenders | directeur

Aromaten

In deze tak van sport vormen aromaten een belangrijke groep van chemische bouwstenen. 40% van alle chemicaliën bestaat namelijk uit aromaten en daarmee is dit een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Op dit moment worden aromaten, zoals benzeen, tolueen of xyleen (BTX), geproduceerd uit aardolie. Daar worden bijvoorbeeld plastics, polyesters, vezels, harsen en folies van gemaakt.

Bio-aromaten
De industrie heeft steeds meer
interesse voor bio-aromaten.

Die worden niet geproduceerd uit aardolie, maar uit organische stoffen. Uit organische afvalstoffen, om precies te zijn. Het op de Green Chemistry Campus gevestigde Shared Research Center Biorizon onderzoekt hoe je uit suikers en hout aromaten kunt produceren. Niet alleen BTX, maar ook aromaten met bijzondere functionaliteiten die je niet aantreft bij aromaten met een fossiele oorsprong. De drijfveer is om een antwoord te bieden op het steeds verder uitputten van de natuurlijke bronnen. Of simpel gezegd: omdat de aardolie over pakweg 50 jaar op is.

De industrie heeft steeds meer interesse voor
bio-aromaten. Die worden niet geproduceerd uit
aardolie, maar uit organische stoffen.

Reuring

“Ik zou graag wat meer reuring willen hebben”, zegt directeur Koenders desgevraagd. “Als je een campus bent, dan zijn er bepaalde basisvoorwaarden waaraan je moet voldoen om de verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen. Bij ons is dat heel concreet een eigen hek, een eigen gebouw en een eigen ingang, en dit alles om tot een opschalingsfaciliteit (inclusief demoruimte) te komen. We staan op het terrein van SABIC en voldoen aan het milieuveiligheidssysteem van SABIC en aan de milieuvergunning. Het kostte daarom enige vergadertijd om het te realiseren, maar de demoruimte gaat er nu zeker komen.”

“Bestaande bedrijven kunnen straks van de demoruimte gebruik maken, maar ook start-ups. Een deel van onze demoruimte is bovendien straks ook openbaar. We bieden daarmee een aanvulling op de bestaande faciliteiten van het ecosysteem in de regio”, aldus Koenders.

Juiste mix

“We hebben hier in West-Brabant en de Delta-regio de juiste chemische bedrijven, de juiste boerenbedrijven, de juiste bodemgesteldheid en daarmee de juiste partners om met gezamenlijke faciliteiten de juiste mix te maken. Er zijn nu 10 vestigers op de campus.”

Initiatiefnemers
Het initiatief voor de Green Chemistry Campus is van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN in West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom, in zeer nauwe samenwerking met SABIC. Inmiddels is er met SABIC een samenwerkingsovereenkomst.

Campus is tijdelijk

“Ik zie deze campus als een tijdelijk iets. Wat deze ‘tijdelijk’ is, is nog onduidelijk en kan misschien wel 20 jaar zijn. We hebben immers een aanjaagrol die uiteindelijk leidt tot vergroening en verduurzaming. Die aanjaagrolrol is op een bepaald moment niet meer nodig omdat vergroening en verduurzaming standaard in de industrie zijn geworden”, zegt Petra Koenders.

Brainport Industries

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Brabant Magazine is gratis. Nog geen abonnee? Meld u hier aan.

U kunt zich hier afmelden.

Meld aan