NATUUR

Online inzicht in natuur,
water en milieu

BrabantInZicht

Benieuwd hoe het gaat met de bossen in Brabant? Met de toestand van de bodem? Of met de kwaliteit van water? Belangstellenden hoeven voortaan niet meer te grasduinen in dikke rapporten en dossiers of op allerlei sites. De nieuwe website BrabantInZicht.nl biedt inzicht in de stand van natuur, water en milieu. Actueel en objectief.

Lees meer

De provincie en de 4 Brabantse waterschappen meten continu de kwaliteit van de natuur, het water en het milieu. De concentraties van stoffen in de lucht bijvoorbeeld en de aantallen planten en dieren. In feiten, cijfers en kaarten toont BrabantInZicht de actuele ontwikkelingen.

Het doel van BrabantInZicht is informeren en gegevens toegankelijk maken.

Statistische data en thematische verhalen

Naast de statistische data, staan er ook thematische verhalen op de site. Met prachtige foto’s en informatieve kaarten en grafieken, vaak interactief. De site bevat gegevens van provincie en waterschappen, maar ook van Brabant Water, RIVM, RAVON, SOVON en de Vlinderstichting.

Deze gegevens zijn voor iedereen vrij te gebruiken. Bezoekers kunnen ook zelf data selecteren en visualiseren in kaarten en grafieken. Het doel van de website is informeren en gegevens toegankelijk maken. Ook andere thema’s, zoals agrofood, zijn er op termijn op te vinden.

Bezoekers kunnen ook zelf data selecteren en visualiseren in kaarten en grafieken.

Met de billen bloot

Voor overheden is BrabantInZicht een handig hulpmiddel. En ook terreinbeheerders, belangengroeperingen en kennisinstituten kunnen de gegevens goed gebruiken. Zoals de Brabantse Milieufederatie (BMF), die ruim 100 natuur- en milieugroepen vertegenwoordigt.

‘Ook voor Brabanders die geïnteresseerd zijn in hun leefomgeving is de informatie nuttig.’

Vanessa Mommers | beleidsmedewerker BMF

Van groot belang

“Voorheen haalden we de informatie overal en nergens vandaan; uit onderzoeks­rapporten, van sites, via de RIVM”, vertelt beleidsmedewerker Vanessa Mommers. “Maar volledig was het nooit. Data over de waterkwaliteit bijvoorbeeld waren niet beschikbaar.

Nu zijn die gegevens wel te vinden op de site. Ook de minder positieve data zijn openbaar en dat is van groot belang. Dat de overheid met de site met de billen bloot gaat en ook burgers erbij betrekt, is alleen maar toe te juichen. We zijn er tenslotte gezamenlijk verantwoordelijk voor.”

‘Dat de overheid met de site met de billen bloot gaat en ook burgers erbij betrekt, is alleen maar toe te juichen.’

Vanessa Mommers | beleidsmedewerker BMF

Zichtbaar maken

BrabantInZicht toont het belang dat provincie en waterschappen hechten aan het zichtbaar maken van belangrijke, maatschappelijke thema’s voor de komende decennia. Dat zegt dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta.

‘Onderwerpen als waterkwaliteit en waterveiligheid vragen om grote investeringen en vooral om samenwerking.’

Kees Jan de Vet | dijkgraaf Brabantse Delta

Visuele presentatie

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Onderwerpen als waterkwaliteit en waterveiligheid zijn urgent en vragen om grote investeringen en vooral om samenwerking. Het helpt daarbij als de gegevens snel te raadplegen zijn en met de visuele presentatie op de site goed te interpreteren zijn. Niet alleen voor mij, maar ook voor het algemeen bestuur helpt BrabantInZicht bij de beoordeling van bestuursvoorstellen en om trends te zien op het gebied van waterbeheer.”

‘Het helpt als de gegevens snel te raadplegen zijn.’

Het waterschap gebruikt de gegevens onder meer voor projecten zoals verbetering van dijken en de aanleg van ecologische verbindingszones.

Versnipperd
“Al deze informatie was voorheen versnipperd te vinden. Nu zijn de gegevens helder en overzichtelijk online beschikbaar”, aldus de dijkgraaf. “De waterschappen en de provincie geven hiermee een extra invulling aan de uitvoering van een Europees verdrag over het openbaar maken van milieu-informatie. Met BrabantInZicht zetten we daar concrete stappen in.”

Lopende rapportage

Statenlid René Kuijken (CDA) noemt als grote voordeel dat hij nu zelf de trends op de voet kan volgen. “Veel Statenleden, en ook raadsleden, volgen de agenda van Gedeputeerde Staten.”

‘Met de beschikbare data kunnen we nu zelf onze prioriteiten bepalen en agenderen.’

René Kuijken | statenlid CDA

Inzicht voor iedereen

“Met de beschikbare data kunnen we nu zelf onze prioriteiten bepalen en agenderen. Dat zet Provinciale Staten prominent ‘in the lead’. En het is ook nog eens goed voor het dualisme dat dit soort informatie als een lopende rapportage beschikbaar is. De beschikbaarheid van actuele cijfers komt het debat in de publieke besluitvorming ten goede en voorkomt welles-nietesdiscussies.” Kuijken hoopt dat er nog meer gegevens van derden op de site komen.

“Van het rijk, maar ook van de Vogelbescherming bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat de site tussentijdse rapportages overbodig maakt. Voor de betrouwbaarheid van de data is goed onderhoud dan wel een ‘must’.”

Talentcoaching

Reageren

Dank voor uw reactie. Het zal worden getoond na goedkeuring.

    Er zijn nog geen reacties. Voegt u er als eerste een toe?

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Brabant Magazine is gratis. Nog geen abonnee? Meld u hier aan.

U kunt zich hier afmelden.

Meld aan