KLIMAAT

Hoe gaan we om met de klimaatverandering?

HET WEER WORDT HETER, NATTER, DROGER

Snikhete zomerdagen. Ondergelopen huizen en straten. Het veranderende klimaat zorgt in Nederland voor grotere weersextremen: het wordt heter, natter en droger. Dat bleek tijdens de afgelopen tropische zomer ook in Brabant. Om de schade te beperken en de kansen te benutten, zullen we ons moeten aanpassen. “We zijn als mens dader, slachtoffer en toekijker tegelijk”, aldus programmamaker en humanisticus Evanne Nowak.

Lees meer

Klimaatadaptatie

De gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering zijn fors. Voor ons waterbeheer, met grotere kans op overstromingen, periodes van watertekort en verslechtering van de waterkwaliteit. En voor landbouw, natuur, gezondheid en mobiliteit.

 

Kortom: de hele samenleving wordt beïnvloed door de verandering van het klimaat. Gelukkig kunnen we er via klimaatadaptatie ook wat aan doen om de gevolgen het hoofd te bieden.

In een rioolwaterzuivering maken vele miljarden bacteriën ons vieze water weer grotendeels schoon.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.

(Bron: Planbureau voor de Leefomgeving)

Gevolgen klimaatverandering

Klimaatadaptatie is een belangrijk thema voor de provincie. Samen met alle Brabanders richten we Brabant toekomstbestendig in, zodat we beter kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Deze verandering gebruiken we om Brabant mooier, veiliger, duurzamer, socialer en leefbaarder te maken. Via het Klimaatportaal Brabant stelt de provincie actuele kennis en praktische tips beschikbaar. Zodat iedereen kan bijdragen aan een klimaatbestendig Brabant: inwoners, bedrijven en overheden. Dat dit ook al gebeurt, blijkt ook uit een aantal concrete voorbeelden in Brabant.

‘We zitten in hetzelfde schuitje, dus we zullen samen moeten optrekken; minder individualistisch, meer solidair.’

Evanne Nowak | programmamaker en humanisticus

Van verdrag naar gedrag

Programmamaker en humanisticus Evanne Nowak houdt zich bezig met de vraag hoe de mens zich verhoudt tot de klimaatverandering. Ofwel: van klimaatverdrag naar menselijk gedrag. “We zijn inmiddels zover dat we aannemen dat de klimaatverandering waar is. Aan de wetenschap wordt steeds minder getwijfeld”, zegt Nowak. “Ik vraag me wel af of we ons ten volle bewust zijn van de omvang van het probleem en hoe diep we er al in zitten. Als ik lees dat het ijs op de Zuidpool nog sneller smelt dan we dachten, zinkt de moed me bijna in de schoenen. In plaats daarvan pleit ik ervoor dat we ons als burgers weer verbinden en daadkracht tonen.”

Nieuwe klimaatwoorden

Die verbinding en daadkracht bereikt Nowak als gespreksleider, met bewustwordingsprojecten en met workshops. In de workshop Klimaattherapie, bijvoorbeeld, bouwt ze met deelnemers aan een nieuw klimaatvocabulaire. “Ik gebruik woorden als landschapspijn, milieumelancholie en ecologische schaamte. De deelnemers vraag ik in welk woord ze zich het beste kunnen vinden. Starten bij het gevoel werkt verbindend. En dat is precies waar het bij de klimaatverandering om gaat.”

Minder individualistisch

“We zitten in hetzelfde schuitje, dus we zullen samen moeten optrekken; minder individualistisch, meer solidair. Én we moeten als burgers de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort. In de gesprekken die ik voer over de klimaatverandering gaat het mij erom waarachtig te zijn: het beestje bij z’n naam noemen en onder ogen zien wat er op het spel staat en wat de schaduwzijde is van onze welvaart. Dat ik daar vanuit mijn rol als programmamaker en gespreksleider een bijdrage aan kan leveren, voelt goed.”

Grondwater

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Brabant Magazine is gratis. Nog geen abonnee? Meld u hier aan.

U kunt zich hier afmelden.

Meld aan